Lad os være med til at gøre festen til en succes

Hjem

 

Hvor mange bliver vi?

 

Priser

 

"DET MED SMÅT"

 

Om PHN/Mulpa

 

Galleri

 

Ballonfabrik

 

Links

 

Kontakt

 

Lejebetingelser for festtelte.
"Det med småt"

 

Efter opsætning står teltet på lejers ansvar.

Lejepriser er baseret på at der ikke er mere end 20 meter fra indkørsel/vej til opstillingsstedet. Er der dette beregnes timeløn for brug af tid.

Det lejede er brandforsikret af udlejer, men ikke forsikret mod hærværk, tyveri og stormskader. Lejer har hele ansvaret for det lejede, indtil det lejede afhentes/returneres efter endt brug.

Lejer har pligt til at holde sig orienteret om vejr- og vindforhold. I kraftig blæst, kuling eller storm, skal teltet være under konstant opsyn.

Lejer må kun nedtage teltet efter aftale med udlejer.

For skade på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal. Ansvaret overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejer.

Opsætningsstedet skal være jævnt og ryddeligt. Gulv lægges så det følger terrænet. Eventuelle niveauforskelle der nødvendiggør yderligere opklodsning af gulv afregnes separat.

Det påhviler lejeren at sørge for fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder.

Teltet skal være ryddet ved nedtagning. Såfremt der på det lejede er opstået mangler, skader eller bortkomst/stjålet emner, erstattes dette til dagspris af lejer.

Der må ikke opklæbes noget på telte eller vinduerne, og der må ikke stilles tunge, eller varme ting op ad teltsiderne. Ej heller må materialer der kan have afsmittende effekt ophænges i berøring med teltet.

Der må ikke grilles eller anvendes sodende lys i pavillonen. Spørg efter specielle grillpavilloner.

Betalingsbetingelser: Det fulde beløb skal være betalt senest ved opsætningen. MULPA Udlejningkan forlange et depositum. Ved afbestilling fortabes dette depositum. Ved afbestilling senere end 4 uger før opsætningsdato har MULPA Udlejning krav på 50% af det resterende beløb, medmindre det lykkes at udleje det afbestilte til anden side.

Genudlejning er ikke tilladt, hvis ikke andet er aftalt med udlejer.

MULTI-PAVILLONERNE skal afleveres i samme stand som ved modtagelsen.

Alle gavle skal være påsat når pavillonen ikke er i brug.